Les Escoles de Bàsquet es troben a l'Ateneu Les Bases